Die Doornpoort Inwonersvereniging het die hulp nodig van inwoners van Doornpoort en omgewing, om jul stemme uit te bring TEEN die prospektering van platimum op die oorblywende deel van die Plaas Doornpoort 295 JR. Dit sal ‘n negatiewe impak hê op eiendomspryse, die rustige omgewing sal versteur word (klankbesoedeling), misdaad sal toeneem, om nie eens te praat van die gesondheidsrisiko wat daarmee gepaard gaan nie (lugbesoedeling – stof, allergieë). Inwoners is bekommerd en voel om die bos gelei omdat hulle nie vooraf behoorlik ingelig is nie, en moet dus saamstaan om die ontwikkeling van ‘n platinummyn stop te sit.

Inwoners TEEN mynbedrywighede in die omgewing, maak asb ‘n afdruk van hierdie vorm, kry so veel moontlik handtekeninge, en stuur dit aan die Doornpoort Inwonersvereniging, of kontak hulle by tel: 071 292 4168, faks: 086 718 0587, e-pos na info@doornpoortresidents.co.za, of gaan na hul webtuiste www.doornpoortresidents.co.za. Bekommerde inwoners kan ook die vergadering van die Doornpoort Inwonersvereniging bywoon, op 8 Mei 2013 om 18h00.

PLATINUM PROSPECTING NOT WELCOME!!! The Doornpoort Residents’ Association needs the support of concerned residents of Doornpoort and surrounds to sign a petition AGAINST mining in the area. Gemsbok Platinum (Pty) Ltd, a subsidiary of Sable Platinum Holdings, has lodged an application for platinum prospecting rights on the remainder of the Farm Doornpoort 295JR, situated on the outskirts of the suburb Doornpoort. This development will impact negatively upon ALL property prices in the entire region, including Doornpoort, Sinoville, Montana, Magalieskruin area, the Moot area, Derdepoort, Kameeldrift and surrounds. Main concerns are the devaluation of properties, the deterioration of groundwater reserves, pollution, health and other socio-economic issues.

Residents AGAINST the mining activities, please copy this petition form, collect signatures AGAINST mine prospecting in the area, and send it to the Doornpoort Resident’s Association. Concerned residents are also welcome to attend the meeting at the DRA on 8 May 2013 at 18h00.

Doornpoort Residents’ Association (DRA) Contact Details:

Tel: 071 292 4168

Email: info@doornpoortresidents.co.za

Website: www.doornpoortresidents.co.za

Postal Address:
DRA
PO Box 80216
Doornpoort